MDK


Spokoju i radości, tylko miłych gości! Smacznej Wigilii i całusów moc - w tę najpiękniejszą w roku noc! Szczęścia kilogramów, ze śniegu bałwanów! Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku, Przyjaciół jakich mało. Przez życie idźcie śmiało Źródło: http://www.e-zyczenia.pl/ Najlepsze życzenia świąteczne

MDK mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 8 i jest jedyną w swoim rodzaju placówką oświatową w naszym mieście.

Pierwsze wzmianki o powstaniu Młodzieżowego Domu Kultury datują się na 1950 rok, kiedy to powołano do życia Gorzowski Dom Harcerza. We wrześniu 1957 roku przemianowano Gorzowski Dom Harcerza na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w sierpniu 1974 roku nastąpiła przeprowadzka do budynku przy ul. Teatralnej 8. Funkcje dyrektorów pełnili kolejno:Jan Bełczowski, Danuta Bełczowska, Janina Szymaniuk, Mieczysław Zbiorczyk.
W chwili obecnej Młodzieżowy Dom Kultury kierowany jest przez Krzysztofa Szupiluka i realizuje swoje zadania w pracowniach: tanecznej (
"Mali Gorzowiacy", "Buziaki", "Aluzja"), teatralnej, muzycznej, komputerowej, korekcji wad postawy, plastycznej, fotograficznej.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez placówkę zaliczyć należy: rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy, stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki, umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla uczestników MDK i dla gorzowskiej młodzieży szkolnej. Podczas roku szkolnego kształci się w placówce ok. 1100 stałych uczestników działających w 74 sekcjach. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów.

Młodzieżowy Dom Kultury co roku zaprasza do udziału w konkursach, zabawach, koncertach i wystawach. Placówka jest organizatorem szeregu imprez i konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (Międzynarodowy Festiwal Tańca - Gorzów). Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach i imprezach!

 

    
Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook