Wycieczka dydaktyczna do Chojny i Szczecina w ramach „ Akcji Lato w plenerze 2019” - pracownia plastyczna.

Chojna i Szczecinmiasta na trasie

Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego,

wycieczka dydaktyczna pracowni plastycznej

6 lipca ( sobota ) 2019

w ramach „ Akcji Lato w plenerze 2019”

Zbiórka przed Młodzieżowym Domem Kultury ul. Teatralna 8. Wyjazd z Gorzowa o godzinie 8:00 rano. Przyjazd do Chojny około godziny 10:00 , perły Pojezierza Myśliborskiego, której cały obszar starówki został wpisany do rejestru zabytków oraz na listę Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. (Zainteresowanie i fascynacja sztuką gotycką sprawiły, że 23 miasta z siedmiu państw nadbałtyckich zawiązały w 2005 r. stowarzyszenie pod nazwą Europejski szlak gotyku ceglanego. Europejski szlak gotyku ceglanego połączył ze sobą kraje, regiony,miasta, ich kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Dzieje tej architektury były ściśle związane z historią krajów Europy północno - zachodniej i wschodniej między XIII i XVI wiekiem, a także z rozwojem i upadkiem Związku Hanzeatyckiego.) .Spacer z przewodnikiem po Chojnie: zobaczymy m in. Kościół Najświętszej Marii Panny– obecnie odbudowywany, z połowy XV wieku z XIX-wieczną wieżą o wysokości102,5 metra zaprojektowany przez architekta Henryka Brunsberga, okazały ratusz który jest gotyckim arcydziełem, budowanym od XIII wieku i przebudowywanym. Kiedyś siedziba władz, a obecnie funkcjonuje tu centrum kultury, klasztor poaugustiański (XIII-XV wiek) oraz Kościół św. Trójcy. W dalszej części naszego spaceru po mieście zobaczymy mury obronne, którymi miasto zostało otoczone w XIII-XIV wieku zachowane w 50% do dzisiaj razem z dwoma bramami i licznymi czatowniami, ruiny szpitalnej kaplicy św. Gertrudy. Następnie przejazd do Szczecina gdzie zapoznamy się ze znakomitą architekturą gotycką, spośród której przetrwały do naszych czasów tak monumentalne budowle jak pofranciszkański kościół pw. św. Jana Ewangelisty czy dawna fara, a obecnie katedra pw. św. Jakuba Apostoła St. oraz nieco mniejsze, ale także o niezaprzeczalnych walorach artystycznych, kościół pw. Apostołów św. Piotra i św. Pawła i dawny ratusz miejski – obiekty te tworzą szlak Europejskiego Gotyku Ceglanego miasta Szczecina. W dalszej części pobytu przewodnik przybliży nam ; Zamek Książąt Pomorskich, Bramę Królewską, Filharmonię, rynek Sienny , Wały Chrobrego oraz Bulwary. Ostatnim punktem pobytu będzie rejs statkiem po porcie . Powrót do Gorzowa około godziny 19:30

 

Nauczyciele prowadzący: Danuta Łubińska tel. , Roman Łubiński

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej