Dokumenty Pracowni Muzycznej

KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PRACOWNI MUZYCZNEJ

Dorota Meyer 

e-mail:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl 

lub osobisty w godzinach zajęć Pracowni Muzycznej.

ZAWARTOŚĆ ZAKŁADKI: 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ 

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

ZAJĘCIA PROWADZI DOROTA MEYER

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY ZAJĘĆ

GRUPA

CHARAKTERYSTYKA

PONIEDZIAŁEK

17.00 – 19.45

INSTRUMENTALNA 1

 

Nauka gry na ukulele od podstaw

WTOREK

17.00 – 19.45

INSTRUMENTALNA 1

 

Nauka gry na gitarze klasycznej od podstaw

 

ŚRODA

17.00 – 19.45

WOKALNA

2

Nauka śpiewu solowego i zespołowego dla dzieci

CZWARTEK

17.00 – 19.45

WOKALNA

2

Nauka śpiewu solowego i zespołowego dla dzieci

PIĄTEK

17.00 – 19.45

WOKALNA

3

Nauka śpiewu solowego i zespołowego dla młodzieży

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

I CELE

Uczeń:

 1. Rozwija uzdolnienia oraz realizuje własne pasje muzyczne.
 2. Poznaje tajniki gry na gitarze klasycznej, doskonali grę na gitarze klasycznej oraz małą motorykę za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 3. Poznaje tajniki gry na flażolecie, doskonali grę na flażolecie, ćwiczy małą motorykę oraz oddech za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 4. Poznaje technikę gry na ukulele, doskonali grę na instrumencie, ćwiczy tworzenie akompaniamentu.
 5. Poznaje technikę wokalną usprawniając aparat głosowy doskonaląc warsztat wokalny i bogactwo środków wyrazu.
 6. Promuje placówkę podczas konkursów  i prezentacji artystycznych stacjonarnych oraz online.
 7. Wzbogaca repertuar wokalny, flażoletowy, gitarowy i na ukulele o utwory polskie i zagraniczne.
 8. Dba o pozytywne relacje pracowni z rodzicami oraz między uczestnikami.
 9. Chętnie współpracuje z innymi pracowniami MDK oraz placówkami oświatowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
 10. Bierze udział w budowaniu miejskiej oferty działań muzycznych o charakterze przeglądowym, koncertowym.
 11. Czerpie zadowolenie ze wspólnego muzykowania.
 12. Doskonali umiejętność posługiwania się dostępnymi narzędziami do zdalnej nauki online oraz do promowania wydarzeń artystycznych w placówce za pośrednictwem mediów społecznościowych

 

 

II ZADANIA

 1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających, wzbogaconych o ćwiczenia oddechowe, emisji głosu i pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.
 2. Opracowanie procedur związanych z dostępnością muzycznej edukacji zdalnej w czasie pandemii.
 3. Zaplanowanie i realizacja zadań w zakresie promowania placówki wykorzystujących dziedzictwo kulturowe regionu.
 4. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na gitarze klasycznej.
 5. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na flażolecie.
 6. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na ukulele.
 7. Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni udział w konkursach, koncertach, prezentacjach,  festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie placówki, w imprezach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – stacjonarnie oraz online.
 8. Rozbudzanie potrzeb obcowania z kulturą poprzez udział w miejskiej ofercie kulturalnej związanej z koncertami, recitalami.
 9. Rozpowszechnianie repertuaru autorskiego tworzonego przez uczestników zajęć.
 10. Współpraca z wieloma placówkami polegająca na wspólnej organizacji konkursów i spotkań muzycznych wpływająca na promowanie placówki w środowisku.
 11. Integrowanie uczestników sekcji pracowni muzycznej poprzez udział we wspólnych działaniach o charakterze rozrywkowym lub rekreacyjnym.
 12. Podnoszenie jakości prowadzenia zajęć muzycznych dzięki stałemu dokształcaniu nauczyciela poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i seminariach.
 13. Indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie metod aktywizujących do predyspozycji, potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć, ewaluacja i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.
 14. Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć polegająca na pomocy w organizacji wielu muzycznych przedsięwzięć, wpływająca na jakość oprawy artystycznej.
 15. Stałe wzbogacanie różnorodnego repertuaru muzycznego pozwalającego na udział w koncertach o charakterze charytatywnym.
 16. Organizowanie Otwartych Warsztatów Artystycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
 17. Wprowadzenie zestawu instrumentów „Bum bum rurki” do zajęć wokalnych i instrumentalnych Pracowni w ramach poszerzania oferty i rozbudzania zainteresowań.
 18. Włączenie się w realizację zadań wynikających z Planu Pracy MDK – np. Festyn MDK, Międzynarodowy Festiwal Tańca Folk Przystań..

 

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

 1. KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ:

Wrzesień  2022 – KONKURS NA LOGO PRACOWNI MUZYCZNEJ

Październik 2022 – X KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH – etap wstępny dla uczestników zajęć.

Listopad 2022 – V KONKURS PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH – etap wstępny dla uczestników zajęć.

Grudzień 2022 – IX FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH – etap wstępny dla uczestników zajęć.

Styczeń 2023  -  VII  MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

Luty 2023 – X GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH

Marzec 2023 – MIEJSKI OTWARTY KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH

Kwiecień 2023 – KWALIFIKACJE  WSTĘPNE OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES" 

Maj 2023 – MIEJSKI KONKURS PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

Czerwiec  2023- I OTWARTY FESTIWAL DLA GRAJĄCYCH WOKALISTÓW „ŚPIEWAM I GRAM”

 

 

 1. KONCERTY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ:

Październik 2022 - "NAUCZYCIELOM PIOSENKA ZAMIAST KWIATKA" 

Grudzień 2022 - "KONCERTY  ŚWIĄTECZNE" 

Luty 2023 - KONCERT WALENTYNKOWY

Maj 2023 - WIELKI KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY, FESTYN MDK

Czerwiec 2023  – KONCERTY CHARYTATYWNE „WYMARZONE WAKACJE”, KONCERTY PROMOCYJNE

Lipiec 2023 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE W RAMACH FOLK PRZYSTAŃ

 

 

 1. IMPREZY INTEGRACYJNE PRACOWNI MUZYCZNEJ:

Listopad 2022 - ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Grudzień 2022  - SPOTKANIE OPŁATKOWE

Styczeń 2023 - BAL KARNAWAŁOWY, WYJAZD NA KONCERT FLAŻOLETOWY ŚLADAMI TRZECH KRÓLI DO POZNANIA

Kwiecień 2023 - WYJAZD NA SPEKTAKL MUZYCZNY 

Maj 2023 - BAL POSTACI FILMOWYCH ANIMOWANYCH

 

 1. MUZYCZNE KONKURSY ZEWNĘTRZNE DLA SOLISTÓW I ZESPOŁÓW: według ofert ośrodków kultury i placówek oświatowych w formie stacjonarnej i online.

 

 1. WARSZTATY MUZYCZNE LUB ARTYSTYCZNEorganizowane przez pracownię oraz zewnętrzne:

30 stycznia – 4 lutego 2023 – Otwarte Warsztaty Muzyczne w ramach Akcji Zima 2023

3 – 8 lipca lub 10 – 15 lipca 2023 – Otwarte Warsztaty Artystyczne „Przenikanie” w ramach Akcji Lato 2023

Sierpień 2023 - Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

 ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 3

- liczba uczestników ogółem - 38

- ilość dziewcząt - 28

- ilość chłopców - 10

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” w Sosnowcu – 2 Wyróżnienia w Finale, 3 Finalistów,

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej „Your Song 2022” – 3 Wyróżnienia w Finale, 3 Finalistów,

b- o zasięgu ogólnopolskim

Ogólnopolski Festiwal Piosenek Dziecięcych „Dzieciopiewy” w Legnicy – 1 Wyróżnienie,

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnych im. Św. Jana Pawła II w Świętnie – 1 Laureat,

VI Ogólnopolski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych „Jose Song Festival” w Warszawie – 1 Finalistka,

c - o zasięgu regionalnym

Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – 2 Finalistki, 3 wyróżnienia

Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – 3 wyróżnienia,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

Koncerty z okazji Dnia Nauczyciela – 6 dni (100 osób)

Koncerty kolęd i pastorałek z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku – 6 dni (100 osób)

Mikołajkowe Niespodzianki – 1 dzień (50 osób)

Zabawa Andrzejkowa – 1 dzień (20 osób)

Karnawałowy Bal Przebierańców „Bajkowe postacie” – 1 dzień (30 osób)

Warsztaty Artystyczne w ramach Akcji Zima 2022 – 7 dni (20 osób)

Wyjątkowe Warsztaty Wakacyjne w ramach Akcji Lato 2022 – 14 dni (20 osób)

Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Animowanych W. Disney’a – 1 dzień (50 osób)

Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych – 1 dzień (60 osób)

Festiwal Kolęd i Pastorałek – 1 dzień (70 osób)

Koncert dla Rodziców na zakończenie roku szkolnego – 5 dni (100 osób)

Koncert charytatywny dla Fundacji Mam Marzenie – 1 dzień (100 osób)

Udział w koncercie w ramach Święta Ulicy Teatralnej

Udział w zajęciach edukacyjnych i prezentacjach muzycznych na Dzień Otwarty MDK

Udział w prezentacjach wokalnych podczas Festynu MDK

Promocyjne prezentacje wokalne podczas Sportowego Pożegnania Lata

Promocyjne prezentacje wokalne w Szkole Podstawowej podczas Pikniku Naukowego.

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

Razem 33

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

Warsztaty wokalne i flażoletowe

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

Nagroda Dyrektora MDK

Nagroda Dyrektora SP9

 1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

Onlinowe zajęcia wokalne i instrumentalne za pomocą aplikacji WhatsApp oraz przesyłanie materiałów dydaktycznych pocztą e-mail w formie plików audio i tekstowych.

Organizacja  wstępnego etapu festiwalu w konwencji online.

Udział w zewnętrznych festiwalach onlinowych.

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 5

- liczba uczestników ogółem - 39

- ilość dziewcząt - 34

- ilość chłopców - 5

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:.

- o zasięgu ogólnopolskim

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu – finalistka, laureaci eliminacji wstępnych,

- XV Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Ińsku,

- Internetowy Konkurs Wokalny „Gwiazdka Betlejemska” Osie – laureatki,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej „ThePtak” w Płocku,

- Ogólnopolski Festiwal Wokalny Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” w Gdańsku,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciopiewy” w Legnicy.

- o zasięgu regionalnym

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – finalistka, wyróżnienie w eliminacjach powiatowych,

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – „Brązowy Mikrofon” – trzecie miejsce, dwa wyróżnienia w finale,

- V Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

- VII Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Animowanych W. Disney’a organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- Mikołajki, Andrzejki, Karnawał, spotkania  – 80 osób,

- Koncerty i recitale – 60 osób,

- warsztaty – 20 osób,

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 15 prezentacji muzycznych.

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu – edycja online – 5 osób,

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- XXII Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe – 16-20 sierpnia 2021 Dom Bretanii Poznań, edycja online.

- Kreatywnie do wakacji – elementy arteterapii i treningu twórczości dla starszych i młodszych – 12 czerwca 2021 ODN Zielona Góra, edycja online.

- Jak pobudzić potencjał wśród młodych osób poprzez działania animacyjne? – 7 lipca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Wsparcie wychowawcze i psycho­profilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – 14 czerwca 2021, WOM Gorzów Wlkp. – edycja online.

- Stworzenie odpowiedniego programu edukacyjnego w kontekście pracy z nowymi mediami jako współczesny język komunikacji – 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Różnokierunkowość edukacji; warsztat Diagnoza i przygotowanie strategii promocji dla oferty edukacji kulturalnej, 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, 27 maja 2021, Empiria, edycja online.

- Szkolenie SIP, 20 maja 2021, ZNP i PIP w Gorzowie Wlkp., edycja online.

- Indywidualizacja w nauczaniu, 22 kwietnia 2021, Empiria, edycja online.

- Jak tworzyć grafiki promujące projekt?, 30 marca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Zdalne nauczanie muzyki, 17 marca 2021, WOM Gorzów Wlkp., edycja online.

- Promocja wydarzeń kultury na portalu Facebook, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- ABC edukacji kulturowej, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

 1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:
 2. Działania związane z edukacją w okresie pandemii COVID - „Śpiewać każdy może” – przesyłanie materiałów audio i tekstowych do realizacji nowego materiału muzycznego, wspólne ćwiczenia wokalne i gitarowe w grupach w aplikacji WhatssApp. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni: - wg stanu na dzień czerwiec 2019

- łączna ilość grup - 6

- liczba uczestników ogółem -  36

- ilość dziewcząt - 30

- ilość chłopców - 6

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Bajkowych w Bielsku Białej – finalistka i półfinalistka

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Jana Wojdaka w Krakowie i Chodzieży – finalistki

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu i Czaplinku - finalistka

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienie

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienia i laureat

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym:

- Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Disneya – 70 osób

- Mikołajki  - 24 osoby

- Andrzejki – 20 osób

- Kolędowanie – 60 osób

- Bal Karnawałowy – 60 osób

- Walentynki – 30 osób

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 10 prezentacji

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu (online) – 7 osób

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

– Szkolenia online: Media społecznościowe i ich rola w promocji i animacji kultury - trendy i aktualności, Rola sektorów kultury i oświaty w budowaniu kapitału społecznego - bariery i potencjały współpracy sektorów kultury i oświaty,

Narzędzia internetowe wspierające skuteczną organizację instytucji kultury,  Gry w animacji i edukacji,  Innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. (RCAK)

- XXI Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe online (Dom Bretanii w Poznaniu)

- Warsztaty: Muzykoterapia Nordoff - Robbins w pracy nauczyciela,  Techniki druku wklęsłego: cynkoryt, akwaforta, akwatinta, folioryt,  Techniki malarskie: akwarela, gwasz, farba akrylowa, farba olejna, Teatr do góry nogami, zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych. (WOM)

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Dorota Meyer - podziękowania od Fundacji Szlachetna Paczka za koncert promocyjny w Askanie, Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

- Muzykalni Online – repertuar wokalny i gitarowy dla 24 osób z pracowni 

Opracowała: Dorota Meyer

Data: 31.08.2020  Gorzów Wlkp.                                                  PodpisSPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 4

- liczba uczestników ogółem - 72

- ilość dziewcząt - 65

- ilość chłopców - 7

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - laureat eliminacji regionalnych  w Czaplinku – udział w Finale w Tarnobrzegu

Festiwal Piosenki „O Kłodawskiego Słowika” w Kłodawie - laureaci

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ściechowie – laureaci

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte”  - laureat

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela:

- zabawa andrzejkowa – 30 osób

- mikołajki – 20 osób

- spotkanie kolędowe – 50 osób

- warsztaty artystyczne – 20 osób

- koncerty – 300 osób

- konkursy artystyczne – 200 osób

- warsztaty muzyczne – 20 osób

- bal karnawałowy – 50 osób

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

razem 12

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe organizowane przez Dom Bretanii w Poznaniu

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

- Studia Podyplomowe „Nauczanie muzyki, plastyki i techniki” w Poznaniu

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu

- kurs nadający uprawnienia do przeprowadzania państwowego egzaminu na kartę rowerową

- warsztaty WOM "Proste instrumenty muzyczne w edukacji artystycznej"

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK

- nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

- podziękowania od organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- podziękowania od Fundacji „Mam Marzenie”

Opracowała: Dorota Meyer

Data:  30.08.2019 Gorzów Wlkp.                                                                       

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej