Dokumenty Pracowni Muzycznej

KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PRACOWNI MUZYCZNEJ : Dorota Meyer tel. 602 875 719, e-mail dorka.meyer@poczta.onet.pl lub osobisty w godzinach zajęć Pracowni.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/20

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/20

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

16.00 – 17.00

GRUPA GITAROWA POCZĄTKOWA

MU 1

16.00 – 18.00 GRUPA WOKALNA DLA NAJMŁODSZA (DZIECI W WIEKU SZKOLNYM)

MU 3

16.00 – 17.00

GRUPA GITAROWA POCZĄTKOWA

MU 1

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE I WARSZTATY ARTYSTYCZNE

(1 lub 2 w miesiącu)

 

 

16.00 - 19.45

GRUPA  WOKALNA MŁODZIEŻOWA

MU 4

17.00 – 19.00

GRUPA GITAROWA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA CHŁOPIĘCA

MU 2

18.00 – 19.45GRUPA WOKALNA DLA ŚREDNICH

MU 3

17.00 – 19.00

GRUPA GITAROWA DZIEWCZĘCA

ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

MU 2

 

 

 

4 godziny

 

5 godzin

 

4 godziny

 

 

5 godzin

 

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

I CELE

Uczeń:

 1. Rozwija uzdolnienia oraz realizuje własne pasje muzyczne.
 2. Poznaje tajniki gry na gitarze klasycznej, doskonali grę na gitarze klasycznej oraz małą motorykę za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 3. Poznaje tajniki gry na flażolecie, doskonali grę na flażolecie, ćwiczy małą motorykę oraz oddech za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 4. Poznaje technikę gry na ukulele, doskonali grę na instrumencie, ćwiczy tworzenie akompaniamentu.
 5. Poznaje technikę wokalną usprawniając aparat głosowy doskonaląc warsztat wokalny i bogactwo środków wyrazu.
 6. Promuje placówkę podczas konkursów  i prezentacji artystycznych.
 7. Wzbogaca repertuar wokalny, flażoletowy, gitarowy i na ukulele o utwory polskie i zagraniczne.
 8. Dba o pozytywne relacje pracowni z rodzicami oraz między uczestnikami.
 9. Chętnie współpracuje z innymi pracowniami MDK oraz placówkami w kraju i za granicą.
 10. Bierze udział w budowaniu miejskiej oferty działań muzycznych o charakterze przeglądowym, koncertowym.
 11. Czerpie zadowolenie ze wspólnego muzykowania.

 

II ZADANIA

 1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających, wzbogaconych o ćwiczenia emisji głosu i pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.
 2. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na gitarze klasycznej.
 3. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na flażolecie.
 4. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na ukulele.
 5. Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni udział w konkursach, koncertach, prezentacjach,  festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie placówki, w imprezach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 6. Rozbudzanie potrzeb obcowania z kulturą poprzez udział w miejskiej ofercie kulturalnej związanej z koncertami, recitalami.
 7. Rozpowszechnianie repertuaru autorskiego tworzonego przez uczestników zajęć.
 8. Współpraca z wieloma placówkami polegająca na współorganizacji konkursów i spotkań muzycznych wpływająca na promowanie placówki w środowisku.
 9. Integrowanie uczestników sekcji pracowni muzycznej poprzez udział we wspólnych działaniach o charakterze rozrywkowym lub rekreacyjnym.
 10. Podnoszenie jakości prowadzenia zajęć muzycznych dzięki stałemu dokształcaniu nauczyciela poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i seminariach.
 11. Indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie metod aktywizujących do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.
 12. Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć polegająca na pomocy w organizacji wielu muzycznych przedsięwzięć, wpływająca na jakość oprawy artystycznej.
 13. Stałe wzbogacanie różnorodnego repertuaru muzycznego pozwalającego na udział w koncertach o charakterze charytatywnym.
 14. Organizowanie Warsztatów Artystycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
 15. Wprowadzenie zestawu instrumentów „Bum bum rurki” do zajęć wokalnych i instrumentalnych Pracowni w ramach poszerzania oferty i rozbudzania zainteresowań.
 16. Włączenie się w realizację zadań wynikających z Planu Pracy MDK.

 

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalone są na podstawie HARMONOGRAMU ZAJĘĆ  przygotowanego przez PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ MDK.
 2. PRACOWNIA MUZYCZNA zastrzega sobie prawo do zmian w PLANIE ZAJĘĆ, o zmianach informuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.
 5. Uczestnik Pracowni Muzycznej  zobowiązany jest do udziału w każdej imprezie, do której został wytypowany przez nauczyciela i wyraził osobistą zgodę na udział.
 6. Rodzic uczestnika jest zobowiązany do takiego zorganizowania czasu, aby wszelkie planowane przez niego zajęcia nie kolidowały z występami i próbami generalnymi dzieci – uczestników zajęć wokalnych lub gitarowych.
 7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 8. Pracownia Muzyczna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 9. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni przestrzegać zasad kultury, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i zgodnej współpracy.
 10. Przed zajęciami uczestnicy zostawiają wierzchnie okrycia w szatni Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni..
 12. Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.

 

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 1. KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Październik 2019 - KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH

Listopad 2019 - III GORZOWSKI KONKURS PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH I POEZJI ŚPIEWANEJ

Grudzień 2019 -  MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

Grudzień 2019 - V GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW W. DISNEY'A 

Kwiecień 2020 - KWALIFIKACJE WSTĘPNE OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES" 

Maj 2020- FESTIWAL DLA GRAJĄCYCH WOKALISTÓW

 1. KONCERTY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Październik 2019 - "WSPOMNIENIE LATA"

Październik 2019 - "NAUCZYCIELOM PIOSENKA ZAMIAST KWIATKA" 

Listopad 2019 - "KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY" 

Grudzień 2019 - "KONCERT ŚWIĄTECZNY" 

Luty 2020 - KONCERT WALENTYNKOWY

Marzec 2020 - KONCERT NA DZIEŃ KOBIET 

Maj 2020 - WIELKI KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY

Czerwiec 2020  – KONCERTY CHARYTATYWNE „WYMARZONE WAKACJE”

Lipiec 2020 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TAŃCA

 1. IMPREZY INTEGRACYJNE PRACOWNI:

Wrzesień 2019 - "ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA" 

Październik 2019 - ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Listopad 2019 - ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Grudzień 2019 - SPOTKANIE OPŁATKOWE I MIKOŁAJKI

Styczeń 2020 - BAL KARNAWAŁOWY, WYJAZD NA KONCERT FLAŻOLETOWY ŚLADAMI TRZECH KRÓLI

 Marzec 2020 - ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Kwiecień 2020 - WYJAZD NA KONCERT MUZYCZNY 

Maj 2020 - BAL POSTACI FILMOWYCH DISNEY'A

Czerwiec 2020  – SPOTKANIA KLUBU PRZYJACIÓŁ FESTIWALU TAŃCA

 1. KONKURSY ZEWNĘTRZNE: według ofert ośrodków kultury i placówek oświatowych.

Październik i listopad 2019 – Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenki Jana Wojdaka” w Chodzieży i Krakowie.

Styczeń 2020 – Festiwal Kolęd w Ściechowie

Marzec 2020 – Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Rytm i melodia” w Radomiu

Kwiecień 202 – Ogólnopolski Konkurs Piosenki „O Złotą Sosnę” w Drezdenku

Maj 2020 – Etap Regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Czaplinku

Maj 2020 – Międzynarodowy Festiwal Piosenek Religijnych im. Jana Pawła II w Świętnie

Czerwiec 2020 – Lubuski Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Przytocznej

Czerwiec 2020 – Konkurs Piosenek Angielskich w Bogdańcu

 1. WARSZTATY organizowane przez pracownię oraz zewnętrzne:

Listopad 2019 - Warsztaty bębniarskie,

Styczeń 2020 - Warsztaty gitarowe,

Luty 2020 - Warsztaty wokalno – aktorskie,

Kwiecień 2020 - Warsztaty artystyczne „Przenikanie”,

Maj 2020 – Warsztaty artystyczno - terapeutyczne „Kot dla tolerancji”,

Sierpień 2020 - Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 4

- liczba uczestników ogółem - 72

- ilość dziewcząt - 65

- ilość chłopców - 7

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - laureat eliminacji regionalnych  w Czaplinku – udział w Finale w Tarnobrzegu

Festiwal Piosenki „O Kłodawskiego Słowika” w Kłodawie - laureaci

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ściechowie – laureaci

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte”  - laureat

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela:

- zabawa andrzejkowa – 30 osób

- mikołajki – 20 osób

- spotkanie kolędowe – 50 osób

- warsztaty artystyczne – 20 osób

- koncerty – 300 osób

- konkursy artystyczne – 200 osób

- warsztaty muzyczne – 20 osób

- bal karnawałowy – 50 osób

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

razem 12

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe organizowane przez Dom Bretanii w Poznaniu

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

- Studia Podyplomowe „Nauczanie muzyki, plastyki i techniki” w Poznaniu

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu

- kurs nadający uprawnienia do przeprowadzania państwowego egzaminu na kartę rowerową

- warsztaty WOM "Proste instrumenty muzyczne w edukacji artystycznej"

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK

- nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

- podziękowania od organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- podziękowania od Fundacji „Mam Marzenie”

Opracowała: Dorota Meyer

Data:  30.08.2019 Gorzów Wlkp.                                                                       

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej