Festiwale Muzyczne 2022 - 23

ZACZYNAMY KONKURSY PRACOWNIANE: 

 

X KONKURS

PIOSENEK

OBCOJĘZYCZNYCH – kwalifikacje pracowniane.

 1. ORGANIZATOR :

Pracownia Muzyczna

Młodzieżowego Domu Kultury w

Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20, sala 108

Koordynator Dorota Meyer

  Kontakt telefoniczny:  +48 602 875 719, 

  Kontakt mailowy:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl

 1. CELE FESTIWALU :
 • Popularyzacja utworów w językach obcych.
 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród opiekunów.
 • Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wartościowego artystycznie repertuaru.
 1. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie: soliści – uczestnicy zajęć Pracowni Muzycznej.

Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe:

 • 1 kategoria wiekowa: roczniki 2015 - 2012
 • 2 kategoria wiekowa: roczniki 2011 - 2008
 • 3 kategoria wiekowa: roczniki 2007 - 2004
 1. REPERTUAR :

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego dowolnie wybranego utworu w języku obcym, dopuszczalne są piosenki autorskie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23 w terminie do 20.11.2022r.
 • Dołączenie do scanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube;
 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube lub przesłać plik mp4 w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oraz kategorię wiekową i tytuł utworu.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.
 • Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku obcym wyłącznie z podkładem muzycznym (na Finał podkład powinien być dostarczony w dniu prezentacji na pendrive w formacie mp3)
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
 1. OPIS ETAPÓW :

X Konkurs Piosenek Obcojęzycznych

Konkurs złożony jest z trzech etapów:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 20.11.2022r.
 • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Konkursu 22.11.2022r. na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23
 • III etap: Ogłoszenie wyników i koncert laureatów  25.11.2022r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Śląska 20, sala 108 na pierwszym piętrze ​oraz na stronie internetowej www.mdk.gorzow.plw zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23

8. NAGRODY:

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zostaje Laureatem Konkursu.

Nagrody w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane według punktacji Jury:

I miejsce -  nagroda rzeczowa

II miejsce - nagroda rzeczowa

III miejsce - nagroda rzeczowa

Wyróżnienie - dyplom

 

Główna Nagroda: 

Grand Prix w wysokości 200zł

 

Każdy Laureat I, II, III miejsca oraz wyróżnienia otrzyma Dyplom.  

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. JURY:

Nadesłane nagrania oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : (należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać razem z linkiem zarejestrowanego filmu)

 

X KONKURS

PIOSENEK

OBCOJĘZYCZNYCH

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………….
 2. ROK URODZENIA UCZESTNIKA: ………………………………………..
 3. TYTUŁ PIOSENKI: …………………………………………………………..
 4. AUTORZY PIOSENKI: ………………………………………………………
 5. NAZWA SZKOŁY UCZESTNIKA: …………………………………………
 6. IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS OPIEKUNA: ………………………………..

 

 

V KONKURS

PIOSENEK

PATRIOTYCZNYCH – kwalifikacje pracowniane.

 1. ORGANIZATOR :

Pracownia Muzyczna

Młodzieżowego Domu Kultury w

Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20, sala 108

Koordynator Dorota Meyer

  Kontakt telefoniczny:  +48 602 875 719, 

  Kontakt mailowy:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl

 1. CELE FESTIWALU :
 • Popularyzacja utworów w języku polskim i innych językach narodowych.
 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród opiekunów.
 • Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wartościowego artystycznie repertuaru.
 1. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie: soliści – uczestnicy zajęć Pracowni Muzycznej.

Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe:

 • 1 kategoria wiekowa: roczniki 2015 - 2012
 • 2 kategoria wiekowa: roczniki 2011 - 2008
 • 3 kategoria wiekowa: roczniki 2007 - 2004
 1. REPERTUAR :

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu w języku polskim, innym języku narodowym, dopuszczalne są piosenki autorskie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23 w terminie do 15.11.2022r.
 • Dołączenie do scanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube;
 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube lub przesłać plik mp4 w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oraz kategorię wiekową i tytuł utworu.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.
 • Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku obcym wyłącznie z podkładem muzycznym (na Finał podkład powinien być dostarczony w dniu prezentacji na pendrive w formacie mp3)
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
 1. OPIS ETAPÓW :

V Konkurs Piosenek Patriotycznych

Konkurs złożony jest z trzech etapów:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 15.11.2022r.
 • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Konkursu 28.11.2022r. na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23
 • III etap: Ogłoszenie wyników i koncert laureatów  01.12.2022r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Śląska 20, sala 108 na pierwszym piętrze ​oraz na stronie internetowej www.mdk.gorzow.plw zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23

8. NAGRODY:

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zostaje Laureatem Konkursu.

Nagrody w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane według punktacji Jury:

I miejsce -  nagroda rzeczowa

II miejsce - nagroda rzeczowa

III miejsce - nagroda rzeczowa

Wyróżnienie - dyplom

 

Główna Nagroda: 

Grand Prix w wysokości 200zł

 

Każdy Laureat I, II, III miejsca oraz wyróżnienia otrzyma Dyplom.  

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. JURY:

Nadesłane nagrania oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : (należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać razem z linkiem zarejestrowanego filmu)

 

V KONKURS

PIOSENEK

PATRIOTYCZNYCH

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………….
 2. ROK URODZENIA UCZESTNIKA: ………………………………………..
 3. TYTUŁ PIOSENKI: …………………………………………………………..
 4. AUTORZY PIOSENKI: ………………………………………………………
 5. NAZWA SZKOŁY UCZESTNIKA: …………………………………………
 6. IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS OPIEKUNA: ………………………………..

 

 

 

X GORZOWSKI  FESTIWAL

PIOSENEK

Z FILMÓW ANIMOWANYCH – kwalifikacje pracowniane.

 1. ORGANIZATOR :

Pracownia Muzyczna

Młodzieżowego Domu Kultury w

Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20, sala 108

Koordynator Dorota Meyer

  Kontakt telefoniczny:  +48 602 875 719, 

  Kontakt mailowy:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl

 1. CELE FESTIWALU :
 • Popularyzacja utworów w języku polskim,  innych językach narodowych oraz językach obcych
 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród opiekunów.
 • Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wartościowego artystycznie repertuaru.
 1. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie: soliści – uczestnicy zajęć Pracowni Muzycznej.

Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe:

 • 1 kategoria wiekowa: roczniki 2015 - 2012
 • 2 kategoria wiekowa: roczniki 2011 - 2008
 • 3 kategoria wiekowa: roczniki 2007 - 2004
 1. REPERTUAR :

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu w języku polskim, innym języku narodowym, dopuszczalne są piosenki autorskie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23 w terminie do 15.11.2022r.
 • Dołączenie do scanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube albo pliku mp4 przesłanego w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube lub przesłać plik mp4 w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oraz kategorię wiekową i tytuł utworu.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.
 • Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku obcym wyłącznie z podkładem muzycznym (na Finał podkład powinien być dostarczony w dniu prezentacji na pendrive w formacie mp3)
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
 1. OPIS ETAPÓW :

V Konkurs Piosenek Patriotycznych

Konkurs złożony jest z trzech etapów:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 09.12.2022r.
 • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Konkursu 11.12.2022r. na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23
 • III etap: Ogłoszenie wyników i koncert laureatów  14.12.2022r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Śląska 20, sala 108 na pierwszym piętrze ​oraz na stronie internetowej www.mdk.gorzow.plw zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23

8. NAGRODY:

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zostaje Laureatem Konkursu.

Nagrody w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane według punktacji Jury:

I miejsce -  nagroda rzeczowa

II miejsce - nagroda rzeczowa

III miejsce - nagroda rzeczowa

Wyróżnienie - dyplom

 

Główna Nagroda: 

Grand Prix w wysokości 200zł

 

Każdy Laureat I, II, III miejsca oraz wyróżnienia otrzyma Dyplom.  

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. JURY:

Nadesłane nagrania oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : (należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać razem z linkiem zarejestrowanego filmu)

 

X GORZOWSKI  FESTIWAL

PIOSENEK

Z FILMÓW ANIMOWANYCH

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………….
 2. ROK URODZENIA UCZESTNIKA: ………………………………………..
 3. TYTUŁ PIOSENKI: …………………………………………………………..
 4. AUTORZY PIOSENKI: ………………………………………………………
 5. NAZWA SZKOŁY UCZESTNIKA: …………………………………………
 6. IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS OPIEKUNA: ………………………………..

 

 

 

VII  MIEJSKI FESTIWAL

KOLĘD, PASTORAŁEK

I PIOSENEK

BOŻONARODZENIOWYCH

 

 1. ORGANIZATOR :

Pracownia Muzyczna

Młodzieżowego Domu Kultury w

Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20, sala 108

Koordynator Dorota Meyer

  Kontakt telefoniczny:  +48 602 875 719, 

  Kontakt mailowy:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl

 1. CELE FESTIWALU :
 • Popularyzacja utworów w języku polskim,  innych językach narodowych oraz językach obcych
 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród opiekunów.
 • Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wartościowego artystycznie repertuaru.
 1. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie: soliści – uczestnicy zajęć Pracowni Muzycznej.

Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe:

 • 1 kategoria wiekowa: roczniki 2015 - 2012
 • 2 kategoria wiekowa: roczniki 2011 - 2008
 • 3 kategoria wiekowa: roczniki 2007 - 2004
 1. REPERTUAR :

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu w języku polskim, innym języku narodowym, dopuszczalne są piosenki autorskie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23 w terminie do 21.12.2022r.
 • Dołączenie do scanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube albo pliku mp4 przesłanego w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube lub przesłać plik mp4 w aplikacji WhatsApp na numer +48 602 875 719
 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oraz kategorię wiekową i tytuł utworu.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.
 • Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku obcym wyłącznie z podkładem muzycznym (na Finał podkład powinien być dostarczony w dniu prezentacji na pendrive w formacie mp3)
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
 1. OPIS ETAPÓW :

V Konkurs Piosenek Patriotycznych

Konkurs złożony jest z trzech etapów:

 • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 21.12.2022r.
 • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Konkursu 31.12.2022r. na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl w zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23
 • III etap: Ogłoszenie wyników i koncert laureatów  28.01.2023r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Śląska 20, sala 108 na pierwszym piętrze ​oraz na stronie internetowej www.mdk.gorzow.plw zakładce Pracownia Muzyczna/Festiwale Muzyczne 22-23

8. NAGRODY:

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zostaje Laureatem Konkursu.

Nagrody w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane według punktacji Jury:

I miejsce -  nagroda rzeczowa

II miejsce - nagroda rzeczowa

III miejsce - nagroda rzeczowa

Wyróżnienie - dyplom

 

Główna Nagroda: 

Grand Prix w wysokości 200zł

 

Każdy Laureat I, II, III miejsca oraz wyróżnienia otrzyma Dyplom.  

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. JURY:

Nadesłane nagrania oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : (należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać razem z linkiem zarejestrowanego filmu)

 

VII  MIEJSKI FESTIWAL

KOLĘD, PASTORAŁEK

I PIOSENEK

BOŻONARODZENIOWYCH

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………….
 2. ROK URODZENIA UCZESTNIKA: ………………………………………..
 3. TYTUŁ PIOSENKI: …………………………………………………………..
 4. AUTORZY PIOSENKI: ………………………………………………………
 5. NAZWA SZKOŁY UCZESTNIKA: …………………………………………
 6. IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS OPIEKUNA: ………………………………..
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej