Fotoreportaż z wernisażu wystawy pokonkursowej pt. "Autoportret" w Liceum Plastycznym.

 

 

PROTOKÓŁ Z XIV EDYCJI KONKURSU

"AUTOPORTRET"

 

 

W dniu 5 kwietnia 2019 r. komisja w składzie:

 

1. Jan Potocki – p.o. dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący

2. Leszek Jakubowski – nauczyciel podstaw projektowania w Liceum Plastycznym

w Gorzowie Wlkp.

3. Michał Krzaczkowski – nauczyciel projektowania graficznego w Liceum Plastycznym

w Gorzowie Wlkp.

4. Juliusz Piechocki – nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym

w Gorzowie Wlkp.

 

dokonała oceny prac nadesłanych na XIV edycję konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego pt. „Autoportret”. Do konkursu przystąpili uczniowie z 18 szkół i placówek,

którzy nadesłali 102 prace.

 

Przyznano 3 pierwsze nagrody regulaminowe, które zwalniają z egzaminu wstępnego do szkoły:

1. Weronika Kwiatkowska kl. III Gimnazjum – Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.,- opiekun Danuta Łubińska

2. Emilia Nowak - kl. VIII – Szkoła Podstawowa nr 13 - opiekun Danuta Przybysz

3. Aleksandra Gapska - kl. III Gimnazjum - Młodzieżowy Dom Kultury - opiekun Małgorzata Całus-Jarno

 

Wyróżnienia:

1. Lena Gugała - SP Witnica - opiekun Joanna Mazurkiewicz

2. Desiree Piela - SP 20 Gorzów Wlkp., - opiekun Beata Peszko

3. Kacper Budziński - SP 13 Gorzów Wlkp.- opiekun Danuta Przybysz

4. Karolina Jakóbczak - SP w Wędrzynie - opiekun Jolanta Jeremicz

5. Klaudia Michołowska - SP 6 w Gorzowie Wlkp., - opiekun Anna Strzelecka

6. Emilia Siewruk - MDK Gorzów Wlkp., - opiekun Roman Łubiński

 

 

p.o. Dyrektora Liceum Plastycznego

Jan Potocki

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej