Konta pracowni

Przy wszystkich przelawach proszę podać  dokładny tytuł wpłaty

Pracownia Korekcji Wad Postawy 08 8363 0004 0000 5685 2000 0006
Pracownia Ceramiczna  89 8363 0004 0000 5685 2000 0003
Pracownia Fotograficzna   35 8363 0004 0000 5685 2000 0005
Pracownia Muzyczna 62 8363 0004 0000 5685 2000 0004
Pracownia Plastyczna 19 8363 0004 0000 5685 2000 0002
Konto Ogólne 46 8363 0004 0000 5685 2000 0001

 

                        

                       

                               

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej