Plan Pracy

PLAN PRACY PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie słuchaczy z miejscem fotografii wśród sztuk plastycznych

 • zapoznanie z historią fotografii

 • zapoznanie z działaniem sprzętu fotograficznego

 • wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym

 • zapoznanie z właściwościami materiałów fotograficznych

 • poznanie zasad obróbki materiałów fotograficznych

 • poznanie zasady zapisu cyfrowego

 • wyrobienie umiejętności doboru środków technicznych i chemicznych w uzyskaniu zamierzonych efektów estetycznych

 • ukazanie fotografii w różnych jej aspektach jako:wiedzy, umiejętności, sztuki

 • poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • koordynacja działalności pracowni fotograficznej

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 • analizowanie działań pracowni i uwzględnianie potrzeb wychowanków i ich rodziców oraz środowiska lokalnego

 • kształtowanie zasad i norm oraz postaw wychowanków zgodnie z założeniami koncepcji pracy pracowni i MDK

 • rozwijanie zdolności i umiejętności wychowanków z ukierunkowaniem na efektywne wykorzystanie czasu spędzonego na zajęciach

 • planowanie i realizacja zadań we współpracy z innymi nauczycielami oraz stosowanie nowatorskich rozwiązań

PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA

Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej nabór uczestników 5

 • zapoznanie z regulaminem pracowni MDK - u
 • przepisy BHP w czasie zajęć oraz bezpieczeństwo dojścia do MDK -u
 • porządki w pracowni estetyka otoczenia
 • ustalenie planu pracy
 • Technika fotograficzna 50 budowa aparatu fotograficznego i jego obsługa
 • wyposażenie podstawowe i pomocnicze
 • obiektywy fotograficzne
 • ostrość obrazu i głębokość ostrości
 • źródła światła w fotografii i jego pomiar
 • materiały fotograficzne analogowe
 • technika zdjęciowa, ustalanie warunków naświetlania
 • reprodukcja fotograficzna portret
 • zdjęcia krajobrazowe, architektury
 • zdjęcia katalogowe (fotografia reklamowa)
 • reportaż fotograficzny
 • makrofotografia
 • inne techniki fotograficzne

Technologia fotografii analogowej 30

 • funkcjonowanie pracowni fotograficznej
 • proces negatywowy, proces pozytywowy, suszenie negatywów i przechowywanie
 • wykonywanie odbitek na urządzeniach cyfrowych
 • retusz negatywów i zdjęć tradycyjnie oraz w programach komputerowych
 • oprawa zdjęć przygotowanie do wystawy
 • Fotografia cyfrowa 30
 • Budowa ,funkcje, typy oraz obsługa i możliwości cyfrowych aparatów fotograficznych
 • aparaty
 • obiektywy
 • pomiar ekspozycji
 • oświetlenie
 • filtry
 • nośniki do zapisu zdjęć
 • czyszczenie matrycy
 • Rejestracja obrazu
 • praktyczne zastosowanie parametrów aparatu
 • uzyskiwanie poprawnej kolorystyki zdjęć
 • typy i formy zapisu fotografii cyfrowej(RAW,TIFF,JPG,GIF,PNG)
 • korekcja kolorystyki(szara karta,ustawienie balansu bieli)
 • Podstawowa obróbka i katalogowanie zdjęć
 • podstawy korekcji(GIMP,Photo Shop)
 • przygotowanie zdjęć do wywołania w laboratorium foto
 • przeglądanie zdjęć, katalogowanie zdjęć, retusz, drukowanie zdjęć
 • Estetyka fotografii 20
 • kompozycja obrazu
 • środki wyrazu fotograficznego
 • Zagadnienia historii sztuki fotograficznej 25
 • reprodukcje fotografii czołowych fotografików polskich i zagranicznych
 • katalogi i albumy fotograficzne ( biblioteka fotograficzna)
 • Upowszechnianie fotografii artystycznej 25
 • zwiedzanie wystaw fotograficznych w galeriach miejskich
 • organizacja wystaw fotograficznych i konkursów w ramach przeglądu wewnętrznego
 • udział w konkursach organizowanych przez ośrodki w kraju, GTF,
 • organizacja pleneru fotograficznego w ramach ferii zimowych
 • krótkie wycieczki fotograficzne w ramach wybranych tematów do fotografowania.
 • Zadania, zadania......... 

1. „Gorzowskie drzewa w obiektywie"

2. "Dziecko i jego świat”

3. "Zaułki Zawarcia"

4. XXI Przegląd Fotografii 2022

5. "Matematyka w obiektywie"

6. Zagadki fotograficzne

7. "Wielkanocne jajo"

8."Człowiek, świat, przyroda"

9."Lato, lato zostań dłużej"

10."Moja miejsce na ziemi"

11. „Moja mała ojczyzna”

 • Współpraca z pozostałymi pracowniami MDK
 • wspólne plenery z uczestnikami pracowni plastycznych
 • elementy fotografii cyfrowej w ramach pracowni grafiki komputerowej
 • obsługa fotograficzna imprez własnych MDK
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej