Plan pracy

Plan pracy pracowni plastycznej na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Plan pracy pracowni opracowano według ustalonych treści i zadań oraz tradycji pracowni. Jest on kontynuacją planów lat ubiegłych, a głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Przygotowuje do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczy odbioru dzieła sztuki, upowszechnia kulturę plastyczną, wdraża uczestników do stałego kontaktu ze sztuką w integracji z innymi pracowniami, zapoznaje z tradycjami i dorobkiem kultury kraju i regionu.

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządu, wybór samorządu, ustalenie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac plastycznych
  o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie dla ekologii – udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia plastyczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

  • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,

  • rozwijanie współpracy z placówkami takimi jak: Miejski Ośrodek Sztuki, muzeum, teatr, WiMBP, MCK, Galeria „Na Mansardzie” przy WOM, Galeria UTW, Mała Galeria GTF, filharmonia,

  • organizowanie wystaw i wernisaży,

  • organizowanie imprez związanych z tradycjami,

  • Wewnętrzny Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie”

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje”,

  • VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska”,

  • Akcje plastyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2021: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS, Księgarnia KLE KLE, Klub Kultury MCK „Zodiak”),

  • kiermasz prac plastycznych,

  • warsztaty plastyczne dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – wdrażanie do samorządności, integracji
w zespole, wychowanie prorodzinne, wychowanie dla ekologii. Pozna-nie dorobku kultury, regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzenie przez instruktorów pogadanek w sekcjach na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • wybór samorządu pracowni,

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK,

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Aleksandry Gapskiej – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Prezentacja prac dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej – WiMBP w Gorzowie Wlkp.

- Wystawa batiku i fotografii

pt. „Kolorowa geometria” Galeria UTW w Gorzowie Wlkp.

- Andrzejki- wieczór wróżb i humoru.

- Rodzinne warsztaty ceramiczne ozdób świątecznych – MDK;

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Rysunek w roli głównej”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Warsztaty rodzinne ozdób świątecznych (Boże Narodzenie) – MDK;

  • Mikołajki, wieczory wigilijne.

- Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

-Wewnętrzny Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – MDK Gorzów

 

- Zimowa Szkoła Plastyczno-Fotograficzna w Małem Cichem.

 

  • Warsztaty artystyczne „Zima na wesoło” - oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2021.

  • Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa Julity Dąbrowskiej– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2021” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

- Wystawa prac plastycznych pt. „Martwa natura”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Rodzinne warsztaty ceramiczne pt. „Wielkanoc” – MDK Gorzów Wlkp.

- Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

- VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Wiktorii Rusewicz - Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wycieczka dydaktyczna „Śladami gotyku ceglanego” do Chełmna i Grudziądza.

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

-- Akcja Lato w plenerze 2021

- Wycieczka do Barlinka- Artystyczne wakacje,Barlinek 2021

IMPREZY DLA MIASTA

- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcja Zima i Akcja Lato ‘2021;

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp

- VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – MDK Gorzów Wlkp.

- Międzynarodowy Festiwal Tańca `2021

- Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

X

 

 

X

 

 

XI

 

XI

 

XII

 

XII

 

 

 

II

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 


 

V

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

VI-VII

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele

Przedstawi-

ciele sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

D. Łubińska

 

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

 

 

 

M. Całus- Jarno

 

 

R. Łubiński

D.Łubińska

M. Całus- Jarno

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

M. Całus-Jarno

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

2.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych:

  • upowszechnianie sztuki i kultury plastycznej,

  • wystawy i wernisaż.

Wystawy prac plastycznych:

  • w pracowniach na terenie MDK;

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Aleksandry Gapskiej – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Prezentacja prac dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej – WiMBP w Gorzowie Wlkp.

- Wystawa batiku i fotografii

  • pt. „Kolorowa geometria” Galeria UTW w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Rysunek w roli głównej”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Cykliczna wystawa prac plastycznych pt. „Świąteczne klimaty” w WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa Julity Dąbrowskiej– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2021” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

-Wystawa prac plastycznych pt. „Martwa natura”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • .Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Wiktorii Rusewicz - Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

 

Cały rok

IX

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

XI

 

 

 

 

XII

 

 

 

II

 

 

III

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

Wg kalend. Imprez

 

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

M. Całus-Jarno

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

D. Łubińska

 

 

 

R. Łubiński

 

 

D. Łubińska

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

R.Łubiński

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

3.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Zapoznanie się z ciekawymi technikami plastycznymi:

  • batik wielobarwny,

  • filcowanie wełny,

  • enkaustyka,

  • collage,

  • malarstwo witrażowe,

  • zdobnictwo artystyczne,

  • malowanie na jedwabiu,

  • rzeźba artystyczna.

 

 

 

 

Wg planów sekcji

Nauczyciele

 

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • wychowanie do życia w regionie lokalnym i ojczyźnie,

  • przygotowanie do aktywnego odbioru dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.

 3. Wycieczki krajowe:

- do Chełma i Grudziądza- Śladami gotyku ceglanego

- do Barlinka – Artystyczne wakacje.

;Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

- Mała Galeria GTF,

- WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • SP nr 9, 15, 13, 20, 17, 21 w Gorzowie;

  • Miejski Ośrodek Sztuki,

  • Muzeum Okręgowe – Gorzów;

  • Teatr im. J. Osterwy – Gorzów;

- MCK – Gorzów Wlkp.;

  • Pracownia Projektowania Ubioru „Natalia Ślizowska” – Gorzów Wlkp.;

- Galeria „Na Mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tradycjami.

 

 1. Zimowe warsztaty artystyczne.

 2. Letnie warsztaty artystyczne.

 

Wg inform.

X-VI

 

 

 

V

 

VII

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

II

VII

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

R. Łubiński

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

D. Łubińska

M. Całus-Jarno

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Pomoc rodziców w organizowaniu:

  • bazy materiałowej,

  • imprez,

  • wycieczek,

  • warsztatów plastycznych.

Organizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

 

IX – X

Cały rok

Wg

kalend. imprez

 

Cały rok

Kier.prac.plast.

Rada rodziców

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

6.

Inne czynności pracowni plastycznej – dokumentacja pracowni.

 1. Informacje o naborach.

 2. Dekoracje okolicznościowe.

 

 

 1. Usługi związane z informacją wizualną.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji na korytarzu.

 3. Informacje do mediów.

 

IX

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

R. Łubiński

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

 

Nabór uczestników – dyżury.

 

Zebranie kadry.

Cały rok

 

 

IX

 

IX, XII, V, VI

Kier. prac.pl.

 

 

Nauczyciele

 

Kier. prac. pl.

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

 

Wg inform.

WOM

 

 

Opracowała: Danuta Łubińska

 

 

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej