Plan zajęć

Plan zajęć pracowni plastycznej

2020/2021Danuta Łubińska
1.poniedziałek........ 16:00-19:00 (wiek: 12-17 lat) sala nr 5
2.wtorek....................17:20-19:35 (wiek: 10-13 lat) sala nr 12
3.środa......................15:00-17:15 (wiek: 7-12 lat) sala nr 12
4.czwartek.................15:00-17:15 (wiek: 6-8 lat) sala nr 5
5.czwartek.................17:20-19:35 (wiek: 10-15 lat) sala nr 12


Roman Łubiński
6. poniedziałek........16:00-19:00 grupa szkoleniowa – rysunek, struktury wizualne (wiek:7-8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia) -sala nr 12
7. piątek ...................15:10-16:40 (wiek 6-8 lat) ogólnoplastyczna - sala nr 5
8. piątek ...................16:45-19:00 (wiek:9-15 lat) ogólnoplastyczna (podstawy rysunku malarstwa, ) sala nr 12

 

Małgorzata Całus-Jarno
9. poniedziałek...........15:00-17:15 ceramika (wiek: 7-12 lat) sala nr 4
10. poniedziałek.........17:20-19:35 plastyka (wiek: 7-12 lat) sala nr 4
11. wtorek...................15:00-16:30 plastyka (wiek: 5-8 lat ) sala nr 4
12. wtorek...................16:35-18:50 ceramika (wiek: 7-12 lat) sala nr 4
13. środa.....................15:00-17:15 ceramika (wiek: 8-15 lat) sala nr 4
14. środa.....................17:20-19:35 plastyka (wiek: 11-16 lat) sala nr 12
15. czwartek................15:00-17:15 plastyka (wiek: 10-15 lat) sala nr 12

16. czwartek...............17:20-20:20 plastyka (wiek: 12-17 lat ) sala nr 4
17. piątek.....................14:30-16:45 plastyka (wiek:7-12 lat) sala nr 12

 

Edyta Kosmalska

18. środa.....................15:00-17:15 plastyka (wiek: 6-8 lat) sala nr 5

19. środa.....................17:20-19:35 plastyka (wiek: 7-9 lat) sala nr 5

20. czwartek...............17:20-19:35 plastyka (wiek: 10-12 lat) sala nr 5

         

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej