Sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI PLASTYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup – 23

- liczba uczestników ogółem – 287

- ilość dziewcząt – 245

- ilość chłopców – 42

 

2. Osiągnięcia nauczyciela :

- Łubińska D.

a - o zasięgu międzynarodowym

- XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. "Zawsze zielono, zawsze niebiesko". Organizator – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - 1 wyróżnienie udziałem w wystawie.

b - o zasięgu ogólnopolskim

- III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.„Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”- Dom Kultury w Łapach’ 2019 – wyróżnienie I stopnia, 2 wyróżnienia, 3 wyróżnienia udziałem w wystawie.

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Dzięcioł zielony - mrówczy postrach” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Słońsk „UNITISVIRIBUS” w Słońsku `2019 – II nagroda.

- VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Baśnie, bajki, bajeczki” MDK Chełm ‘2019
- I nagroda.

- VI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej  Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze- spotkanie z zorzą polarną” MDK Płock 2019 – 3 wyróżnienia, 5 wyróżnień udziałem
w wystawie.

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Anioły są takie…” MDK Lubin ‘2019 " - 1 nagroda, 1 wyróżnienie.
- I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Anioły" - Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 1 wyróżnienie

c - o zasięgu regionalnym

- Całus-Jarno M.

a - o zasięgu międzynarodowym

- XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. "Zawsze zielono, zawsze niebiesko". Organizator – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - 1 wyróżnienie (kwalifikacja do wystawy).

b - o zasięgu ogólnopolskim

- III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” - Dom Kultury w Łapach – II nagroda, wyróżnienie I stopnia, 3 kwalifikacje do wystawy.

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Dzięcioł zielony - mrówczy postrach” organizowany przez TPS w Słońsku – III nagroda.

- VI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej  Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze - spotkanie z zorzą polarną” Płock 2019 – 2 kwalifikacje do wystawy.

- I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Anioły" - Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim – 1 wyróżnienie.

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Boże Narodzenie 2019” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku – 1 nagroda, 5 wyróżnień,
2 kwalifikacje do wystawy.

- o zasięgu regionalnym

Łubiński R.

a - o zasięgu międzynarodowym

b - o zasięgu ogólnopolskim

- 3 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.„Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Dom Kultury w Łapach – I nagroda, wyróżnienie I stopnia, 2 kwalifikacje do wystawy.

- VI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej  Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze- spotkanie z zorzą polarną”  Płock 2019 – 2 wyróżnienia udziałem w wystawie. - 15 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Czas w szarości” Rawicz ’2020 – 1 wyróżnienie.

c - o zasięgu regionalnym

- Konkurs Plastyczny ‘’ Hybryda” Liceum Plastyczne Gorzów Wlkp. – pierwsza nagroda

- Konkurs Plastyczny „Muzealni(a)cy – zabytkowi detektywi” Muzeum Lubuskie Gorzów Wlkp. - II miejsce.

 

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- Łubińska D.

- Zimowa szkoła plastyczno-fotograficzna Małe Ciche (27.02.- 07.01.2020) - 17 osób

- Wycieczka dydaktyczna do Berlina (21 wrzesień 2019) – 37 osób

- wycieczka dydaktyczna do parku muzealnego – zajęcia w plenerze – 3 wycieczki

( wrzesień, październik 2019) - 40 osób

wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. – Finisaż wakacyjnej wystawy prac plastycznych (14 wrzesień 2018)
- 14 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii GTF w Gorzowie Wlkp. - Udział w wernisażu wystawy rysunku Emilii Siewruk pt „Inspiracja kreską i kolorem” (25.01 2020) - 10 osób,

- Wycieczka dydaktyczna do Rogalina i Poznania na festiwal Sztuki i przedmiotów artystycznych (30 listopada 2019) – 35 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „ Reksio, Burek i inni” (22 02.2020) - 15 osób,

- Wystawa pokonkursowa IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „MOJE PASJE I FASCYNACJE" WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wlkp. (19 październik 2019) - 700 osób,

- Finisaż wakacyjnej wystawy prac plastycznych w Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. (14 wrzesień 2019) – 40 osób,

- Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „Portrety abstrakcyjne” (październik 2019) – 200 osób,

- Cykliczna wystawa prac plastycznych pt. „Tradycje Bożonarodzeniowe” WiMBP Filia
nr 1 w Gorzowie Wlkp.(gr udzień 2019 - styczeń 2020) - 200 osób,

- Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „Ptaki polskie” ( maj 2020) – 200 osób,

  1. - Wystawa prac plastycznych on-line na facebooku i stronie internetowej MDK „Portrety ptaków – ptaki polskie” (czerwiec 2020) – 540 osób,

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną (listopad 2019) – 100 osób,

- Mikołajki, wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku – 90 osób,

- Warsztaty Artystyczno-Sportowe (29 czerwca do 10 lipca 2020) - 20 osób.

 

- Całus- Jarno M.

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „Reksio, Burek i inni” (22.02.2020) - 14 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii GTF w Gorzowie Wlkp. - Udział w wernisażu wystawy rysunku Emilii Siewruk pt „Inspiracja kreską i kolorem” (25.01.2020 ) - 10 osób,

- wycieczka dydaktyczna do parku muzealnego – zajęcia w plenerze, rysunek z natury (wrzesień 2019) - 50 osób,

- Wystawa pokonkursowa IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moje pasje i fascynacje" WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wlkp. (19 październik 2019) - 700 osób,

- wystawa poplenerowa (malarstwo, ceramika, fotografia) pt. „Barlinek 2019” - Galeria na Mansardzie Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp. (październik 2019) - 50

osób,

- wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Aleksandry Gapskiej – on-line na Fb i stronie internetowej MDK - (23 maja 2020) - 540 osób,

- Rodzinne Warsztaty Ceramiczne pt. „Szopka Świąteczna” - pracownia ceramiczna MDK (16 listopada 2019) - 30 osób,

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną (listopad 2019) – 100 osób,

- Mikołajki, wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku – 110 osób,

- Akcja Zima `2020 – Warsztaty plastyczno- ceramiczne - 70 osób,

- Warsztaty Artystyczno-Sportowe (29 czerwca do 10 lipca 2020) - 20 osób,

 

- Łubiński R.

- Wycieczka dydaktyczna do Berlina ( 21 wrzesień 2019 ) – 37 osób,

- Wycieczka dydaktyczna do Rogalina i Poznania na festiwal Sztuki i przedmiotów artystycznych (30 listopada 2019 ) – 35 osób,
- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. – Finisaż wakacyjnej wystawy prac plastycznych (14 wrzesień 2018)
- 14 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „Reksio, Burek i inni” (22 02.2020) - 14 osób,

- Wernisaż wystawy rysunku Emilii Siewruk pt „Inspiracja kreską i kolorem” Galeria GTF w Gorzowie Wlkp. (25.01 2020 ) - 30 osób,

- Finisaż wakacyjnej wystawy prac plastycznych w Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. (14 wrzesień 2019) – 40 osób,

- Wystawa pokonkursowa IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moje pasje i fascynacje” WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wlkp. (19 październik 2019) - 700 osób,

- Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „ Portrety abstrakcyjne” (październik 2019) – 200 osób,

- Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „Portrety ptaków – ptaki polskie” (maj 2020) – 200 osób,

  1. - Wystawa prac plastycznych online na facebooku i stronie internetowej MDK „Portrety ptaków – ptaki polskie” (czerwiec 2020) – 540 osób

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną (listopad 2019) – 100 osób,

- Mikołajki , wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku – 76 osób,

- Akcja Zima 2020 – Warsztaty plastyczne - 70 osób,

- Warsztaty Artystyczno-Sportowe (29 czerwca do 10 lipca 2020) - 20 osób.

 

4. Łączna ilość koncertów, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- 11

5. Udział w imprezach międzynarodowych:

 

6. Dokształcanie nauczycieli:

- Całus-Jarno M. - udział w Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Plenerze Malarsko - Rzeźbiarskim pt.„Inspiracje Interpretacje - Trzebież 2019” (10-18 września 2019) .

 

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Łubińska D - Nagroda Dyrektora MDK z okazji Dnia KEN,

- Łubińska D - Dyplom uznania za osiągnięcia w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” - od Dyrektora Domu Kultury w Łapach,

- Łubińska D - Podziękowanie od Dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu za przygotowanie zestawu prac uczniów.

 

- Całus-Jarno M. - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia KEN,

- Całus-Jarno M. - dyplom uznania za osiągnięcia w 3 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” - od Dyrektora Domu Kultury w Łapach,

- Całus-Jarno M. - certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Plenerze Malarsko - Rzeźbiarskim pt. „Inspiracje Interpretacje - Trzebież 2019”.

 

- Łubiński R. - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia KEN,

- Łubiński R. - dyplom uznania za osiągnięcia w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” - od Dyrektora Domu Kultury w Łapach.

 

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej korona wirusem.

- Łubińska D.

- wdrożenie programów nauczania poprzez umieszczenie zadań z plastyki na stronie internetowej MDK wraz z informacjami dotyczącymi kontaktu z nauczycielem,

- „Galeria na Czas Kwarantanny” – umieszczanie zdjęć prac plastycznych powstałych podczas nauczania na odległość na stronie internetowej MDK oraz na facebooku MDK.

- Całus-Jarno

- wdrożenie programów nauczania poprzez umieszczenie zadań z plastyki i ceramiki na stronie internetowej MDK wraz z informacjami dotyczącymi kontaktu z nauczycielem,

- „Galeria na Czas Kwarantanny” – umieszczanie zdjęć prac plastycznych i ceramicznych powstałych podczas nauczania na odległość na stronie internetowej MDK oraz na facebooku MDK.

- Łubiński R.

- wdrożenie programów nauczania poprzez umieszczenie zadań z plastyki na stronie internetowej MDK wraz z informacjami dotyczącymi kontaktu z nauczycielem,

- „Galeria na Czas Kwarantanny” – umieszczanie zdjęć prac plastycznych powstałych podczas nauczania na odległość na stronie internetowej MDK oraz na facebooku MDK.

 

 

Opracowała: Podpis

Danuta Łubińska

Gorzów Wlkp 25.08.2020

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej