Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE PRACOWNI PLASTYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 23

- liczba uczestników ogółem - 259

- ilość dziewcząt - 228

- ilość chłopców – 31

 

2. Osiągnięcia nauczyciela :

- Całus-Jarno M.

a- o zasięgu międzynarodowym

- XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży pt.„Tęczowy kalendarz” - organizator: MDK nr 2, Tychy – 1 nagroda, 1 wyróżnienie udziałem w wystawie

b- o zasięgu ogólnopolskim

- Konkurs Plastyczny pt. „Wodnik – szuwarowy samotnik”, TPS -Słońsk 2018 – III nagroda,

- XI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „Rok Polski w Tradycjach i Obyczajach”, Pałac Młodzieży, Warszawa 2019 – 1 nagroda.

- XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne Okienko" - Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie – 1 wyróżnienie

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Anioły miasta"- MDK w Kole, 2019 – 1 wyróżnienie

- Konkurs Plastyczny pt. "Świat Widziany Moimi Oczami" - Ogólnopolski Festiwal "Młodych

Bajanie 2018" - Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu – 2 wyróżnienia

- IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaże”, Młodzieżowy Dom Kultury w

Bartoszycach – 1 nagroda, 2 wyróżnienia

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moje pasje i fascynacje“

MDK Gorzów Wlkp. 2019 -1 nagroda, 1 wyróżnienie, 1 wyróżnienie udziałem w wystawie.

 

c - o zasięgu regionalnym

- Konkurs Plastyczny pt. „Śniło mi się, że…” – Miejski Dom Kultury "Muflon" w Sobieszowie - III nagroda

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską” Filia
nr 1 WIMBP Gorzów Wlkp. -
1 nagroda,

- Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne Tradycje” Gorzów Wielkopolski 2019- 2 nagrody,
10 wyróżnień udziałem w wystawie,

- XIV edycja konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum województwa lubuskiego
i zachodniopomorskiego pt. „Autoportret” Liceum Plastyczne Gorzów Wlkp. - I Miejsce - uczennica zwolniona z egzaminu wstępnego, 5 wyróżnień udziałem w wystawie.

 

- Łubińska D.

a- o zasięgu międzynarodowym

b- o zasięgu ogólnopolskim

- IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaże”, Młodzieżowy Dom Kultury w

Bartoszycach – 5 wyróżnień

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „ Moje pasje i fascynacje” MDK Gorzów Wlkp. 2019 – 6 nagród, 3 wyróżnienia , 5 wyróżnień udziałem w wystawie.

 

 

c - o zasięgu regionalnym

- Konkurs Plastyczny pt. „Śniło mi się, że…” – MDK "Muflon" w Sobieszowie –I nagroda, II nagroda, III nagroda-2 osoby, 6 wyróżnień udziałem w wystawie.

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską” Filia
nr 1 WIMBP Gorzów Wlkp. -
12 nagród, 3 wyróżnienia,

- Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne Tradycje” Gorzów Wielkopolski 2019- 1 nagroda, 1 wyróżnienie, 4 wyróżnienia udziałem w wystawie,

- XIV edycja konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum województwa lubuskiego
i zachodniopomorskiego pt. „Autoportret” Liceum Plastyczne Gorzów Wlkp. - I Miejsce - uczennica zwolniona z egzaminu wstępnego, 2 wyróżnienia udziałem w wystawie.

 

- Łubiński R.

a- o zasięgu międzynarodowym

b- o zasięgu ogólnopolskim

- 2 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „ Rzeka”- dziedzictwo natury, kultury i tradycji. Dom Kultury w Łapach- 2 nagrody

- IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaże”, Młodzieżowy Dom Kultury w

Bartoszycach – 2 wyróżnienia

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „ Moje pasje i fascynacje” MDK Gorzów Wlkp. 2019 – 1 nagroda, 1 wyróżnienie , 3 wyróżnienia udziałem w wystawie.

 

 

c - o zasięgu regionalnym

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską” Filia
nr 1 WIMBP Gorzów Wlkp. -
2 nagrody , 2 wyróżnienia.

- Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne Tradycje” Gorzów Wielkopolski 2019- 2 nagrody, 1 wyróżnienie, 6 wyróżnień udziałem w wystawie,

- XIV edycja konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum województwa lubuskiego
i zachodniopomorskiego pt. „Autoportret” Liceum Plastyczne Gorzów Wlkp.

1 wyróżnienie, 3 wyróżnienia udziałem w wystawie.

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- Łubińska D.

- zimowa szkoła plastyczno-fotograficzna Małe Ciche (14.01.- 25.01.2019) - 17 osób

- wycieczka dydaktyczna trasą Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego do Szczecina i Chojny w ramach” Akcji Lato w plenerze 2019”( 6 lipiec 2019)-24 osoby.

- wycieczka dydaktyczna do parku muzealnego- zajęcia w plenerze- cztery wycieczki (wrzesień, październik 2018 ) - 40 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Muzeum Okręgowego- Spichlerz – zwiedzanie ekspozycji (marzec, maj 2019 ) - 30 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Poczdamu – „miasta pałaców i ogrodów” (15 wrzesień 2018) -40 osób

- wycieczka dydaktyczna do Kórnika i Poznania na Festiwal Sztuki i Przedmiotów Art. ( 1 grudzień 2018)- 40 osób

- wycieczka dydaktyczna do Torunia w ramach Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (11 maj 2019) - 35 osób

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „Od Filemona do Behemota” (16 02.2019 ) – 15 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. – Finisaż wakacyjnej wystawy rysunku i malarstwa grup szkoleniowych (wrzesień 2019 ) – 20 osób

-Wycieczka dydaktyczna do Liceum Plastycznego .Wernisaż wystawy konkursu plastycznego pt. Autoportret” ( kwiecień 2019 ) – 15 osób

- Wystawa pokonkursowa VII Regionalnego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ Rodzina Daleka i Bliska” WiMBP w Gorzowie Wlkp. (październik 2018) - 700 osób,

- wystawa poplenerowa „Małe Ciche -2019” WiMBP Filia nr 1 W Gorzowie Wlkp. (marzec-maj 2019) - 400 osób,

 

- Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „ Bożonarodzeniowe bombki” ( grudzień 2018) – 200 osób

- cykliczna wystawa prac plastycznych pt. „Tradycje Bożonarodzeniowe” WiMBP Filia
nr 1 w Gorzowie Wlkp.(grudzień 2018- styczeń 2019) - 200 osób,

- wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” - Galeria na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. (kwiecień 2019) - 200 osób,

- wystawy rysunku i malarstwa grup szkoleniowych pt „Inspiracja kreską i kolorem” Galeria GTF w Gorzowie Wlkp, (09.02 2019) - 200 osób,

-Wystawa wakacyjna rysunku i malarstwa dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej- Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. ( czerwiec-wrzesień 2019 ) - 200 osób

- rodzinne warsztaty ozdób bożonarodzeniowych- MDK Gorzów Wlkp. (listopad 2018 )- 30 osób

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moje pasje i fascynacje“

MDK Gorzów Wlkp. ( kwiecień- lipiec 2019 ) - 220 osób,

- działania edukacyjne o charakterze folkowym pt. „Tradycje w kolorach” (marzec 2019) - 250 osób,

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną ( listopad 2018) – 100 osób

- Mikołajki , wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku –80 osób,

-Warsztaty plastyczne pt..” Barwne obrazy” – Święto Ulicy Teatralnej ( maj 2019 ) -100 osób

Warsztaty plastyczne w ramach „ Akcji Lato 2019” – Prowadzenie zajęć plastycznych oraz zajęć kreatywnych w MDK ( czerwiec 2019 )- 20 osób

-„ Akcja Lato w plenerze 2019” zajęcia warsztatowe z rysunku i malarstwa oraz ceramiki

artystycznej w Klubie Kultury MCK „ Zodiak”, wycieczka do Muzeum Okręgowego – udział w warsztatach pt. „ Ze sztuką za pan brat”, wycieczka do księgarni „ Kle Kle” zajęcia z projektowania, szycia i przyozdabiania kwiatów z tkaniny. Wycieczka dydaktyczna trasą Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego do Szczecina i Chojny w ramach” Akcji Lato w plenerze 2019 ( 1- 6 lipiec 2019) -21 osób

 

 

- Całus- Jarno M.

- wycieczka do Barlinka w ramach Akcji Lato - Artystyczne Wakacje- w programie nordic walking, wycieczka Szlakiem Przygody wokół jeziora Barlineckiego, Szlakiem Laskera i Szlakiem Murów Miejskich. oraz warsztaty ceramiczne, malarskie i fotograficzne.
(30 czerwca - 7 lipca 2019) – 15 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „Od Filemona do Behemota” (16 02.2019 ) - 12 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii GTF w Gorzowie Wlkp, - Udział w wernisażu wystawy rysunku i malarstwa grup szkoleniowych pt „Inspiracja kreską i kolorem” (09.02 2019 ) - 10 osób,

- wycieczka dydaktyczna do parku muzealnego – zajęcia w plenerze , rysunek z natury (wrzesień 2018)- 50 osób,

- wystawa poplenerowa ( malarstwo, ceramika, fotografia) pt. „Barlinek 2018” - Galeria na Mansardzie Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp. (październik 2018) - 80

osób,

- wystawa batiku i fotografii sekcji Studium oraz dzieci z pracowni fotograficznej pt. „Barwy nieba” w Galerii UTW w Gorzowie Wlkp. (czerwiec - sierpień 2019) – 200 osób,

- wystawa pokonkursowa VII Regionalnego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ Rodzina Daleka i Bliska” WiMBP w Gorzowie Wlkp. (październik 2018) - 700 osób,

- wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” - Galeria na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp,

(06.04 2019 ) - 150 osób,

- wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Wiktorii Rusewicz - Galeria Na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - (maj-czerwiec 2018) 150 osób

- warsztaty ceramiczne pt. „ Lepimy z Mamami” podczas Święta Ulicy Teatralnej – MDK (18 maja 2019) - 60 osób,

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną ( listopad 2018) – 100 osób

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moje pasje i fascynacje“

MDK Gorzów Wlkp. ( kwiecień- lipiec 2019 ) - 220 osób,

- Mikołajki , wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku – 100 osób,

- Miejski Konkurs Plastyczny pt, „Wiosenne Tradycje” MDK Gorzów Wlkp. (marzec- kwiecień 2019) - 150 osób,

- Wakacyjne Warsztaty w MDK – prowadzenie zajęć plastycznych, ceramicznych oraz warsztaty kreatywne (czerwiec 2019) - 20 osób,

- Rodzinne Warsztaty Ceramiczne - „Ozdoby świąteczne” (listopad 2018) oraz „Talerz Wielkanocny” (marzec 2019) - 48 osób.

- Łubiński R.

- wycieczka dydaktyczna do Poczdamu – „miasta pałaców i ogrodów” (15 wrzesień 2018) -40 osób

- wycieczka dydaktyczna do Kórnika i Poznania na Festiwal Sztuki i Przedmiotów Art. ( 1 grudzień 20180- 40 osób

- wycieczka dydaktyczna do Torunia w ramach Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (11 maj 2019) - 35 osób

- wycieczka dydaktyczna trasą Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego do Szczecina i Chojny w ramach” Akcji Lato w plenerze 2019”( 6 lipiec 2019)-24 osoby.

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. - Wernisaż wystawy pt. „Od Filemona do Behemota” (16 02.2019 ) – 15 osób,

- wycieczka dydaktyczna do Galerii na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. – Finisaż wakacyjnej wystawy rysunku i malarstwa grup szkoleniowych (wrzesień 2019 ) – 20 osób

-Wycieczka dydaktyczna do Liceum Plastycznego .Wernisaż wystawy konkursu plastycznego pt. Autoportret” ( kwiecień 2019 ) – 15 osób

- Wystawa pokonkursowa VII Regionalnego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ Rodzina Daleka i Bliska” WiMBP w Gorzowie Wlkp. (październik 2018) - 700 osób,

-Wystawa prac plastycznych na terenie MDK „ Bożonarodzeniowe bombki” ( grudzień 2018) – 200 osób

- wystawy rysunku i malarstwa grup szkoleniowych pt „Inspiracja kreską i kolorem” Galeria GTF w Gorzowie Wlkp, (09.02 2019) - 200 osób,

- wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” - Galeria na Mansardzie w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp,

(06.04 2019 ) - 150 osób,

- Bal Andrzejkowy zorganizowany we współpracy z pracownią muzyczną ( listopad 2018) – 100 osób

- Mikołajki , wieczory wigilijne, uroczyste zakończenie roku – 100 osób,

- Miejski Konkurs Plastyczny pt, „Wiosenne Tradycje” MDK Gorzów Wlkp. (marzec- kwiecień 2019) - 150 osób,

- IV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "MOJE PASJE I FASCYNACJE“

MDK Gorzów Wlkp. ( kwiecień- lipiec 2019 ) - 220 osób,

-Wystawa wakacyjna rysunku i malarstwa dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej- Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp. ( czerwiec-wrzesień 2019 ) - 200 osób

- Działania edukacyjne o charakterze folkowym pt. „ Tradycje w kolorach” ( marzec 2019 ) – 250 osób

-Warsztaty plastyczne pt..” Barwne obrazy” – Święto Ulicy Teatralnej ( maj 2019 ) -100 osób

Warsztaty plastyczne w ramach „ Akcji Lato 2019” – Prowadzenie zajęć plastycznych oraz zajęć kreatywnych w MDK ( czerwiec 2019 )- 20 osób

-„ Akcja Lato w plenerze 2019” zajęcia warsztatowe z rysunku i malarstwa oraz ceramiki

artystycznej w Klubie Kultury MCK „ Zodiak”, wycieczka do Muzeum Okręgowego – udział w warsztatach pt. „ Ze sztuką za pan brat”, wycieczka do księgarni „ Kle Kle” zajęcia z projektowania, szycia i przyozdabiania kwiatów z tkaniny. ( 1- 5 lipiec 2019) -21 osób

 

4. Łączna ilość koncertów, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem = 19

5. Udział w imprezach międzynarodowych:

- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Przyroda w kolorach 2019” MDK Kraków- 15 osób.

6. Dokształcanie nauczycieli:

- Całus-Jarno M. . - Udział w XII Festiwalu Wysokich Temperatur, ASP Wrocław – czerwiec 2019

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Całus-Jarno M- Nagroda Dyrektora MDK w Gorzowie z okazji Dnia KEN,

- Całus-Jarno M- Medal Komisji Edukacji Narodowej z okazji Dnia KEN,

- Całus-Jarno M. - Podziękowanie od Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp. za zaangażowanie i popularyzację konkursu plastycznego pt. „ Najpiękniejsze baśnie skandynawskie”,

- Całus-Jarno M. - Dyplom Gratulacyjny za osiągnięcia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magiczne Okienko” 2018- Dyrektor MOS w Radlinie,

- Całus-Jarno M. - Dyplom za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaże” MDK Bartoszyce 2019,

- Całus-Jarno M. - Podziękowanie od Dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. za przygotowanie laureatów w konkursie plastycznym ” Autoportret”,

- Całus-Jarno M. - Dyplom za osiągnięcia wychowanków w XI Ogólnopolskim Biennale Plastycznym pt. „Rok Polski w Tradycjach i Obyczajach”, Warszawa 2019

 

- Łubińska D. - Nagroda Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp z okazji Dnia KEN,

- Łubińska D. - Medal Komisji Edukacji Narodowej z okazji Dnia KEN,

- Łubińska D. - Podziękowanie od Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp. za zaangażowanie i popularyzację konkursu plastycznego pt. „ Najpiękniejsze baśnie skandynawskie”,

- Łubińska D.- Dyplom za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaże” MDK Bartoszyce 2019,

- Łubińska D. - Podziękowanie od Dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. za przygotowanie laureatów w konkursie plastycznym ” Autoportret”,,

- Łubiński R.- - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK w Gorzowie z okazji Dnia KEN,

- Łubinski R. - Podziękowanie od Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp. za zaangażowanie i popularyzację konkursu plastycznego pt. „ Najpiękniejsze baśnie skandynawskie”,

- Łubinski R.- Dyplom za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaże” MDK Bartoszyce 2019,

- Łubinski R. - Podziękowanie od Dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. za przygotowanie laureatów w konkursie plastycznym ” Autoportret”,

- Łubinski R. - Podziękowanie od Dyrektora MDK w Łapach za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką, rozwijanie wrażliwości i przygotowanie wychowanków do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

 

 

Opracował: Podpis

Danuta Łubińska

Gorzów Wlkp. 25.08.2019

 

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej