XI Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej w Legnicy

XI SPOTKANIE POROZUMIENIA FESTIWALI FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ LEGNICA 25-27.10.2020

Gospodarze spotkania:

 • Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", przy współpracy z Legnickim Centrum Kultury
 • Jerzy Starzyński Prezes ŁZPiT "Kyczera", Legnica

 

UCZESTNICY SPOTKANIA

 • przedstawiciele PFFPZ z Pyrzyc, Poznania, Zielonej Góry, Gorzów Wlkp., Legnicy, Goleniowa
 • goście Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, Emil Dimitrov - Wice Sekretarz Generalny FIDAF, Jarmila  Mrmustikova – Sekretarz Generalny Czeskiej IOV, przedstawiciele Polkowickiego Centrum Animacji i Gminy Lubin

TEMATYKA

 • prezentacja tegorocznych edycji Festiwali – sukcesy i trudności
 • prezentacja planów festiwalowych na 2020 rok (terminy festiwali, zespoły, możliwości współpracy między sygnatariuszami PFFPZ) - dyskusja
 • prezentacje artystyczne zespołów „Kyczera” i „Legnica”
 • dyskusja na na tematy:

- promocja festiwali zrzeszonych w PFFPZ

- sytuacje trudne i konfliktowe podczas festiwali

- sprawy organizacyjne i wnioski

 • prezentacja historii i kultury Łemków, MFF „Świat pod Kyczerą” jako jedno z narzędzi budowania tożsamości kulturowej Łemków oraz dialogu środowiskowego
 •  warsztaty tańców łemkowskich
  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej