O nas

W pracowni korekcji wad postawy powołane są grupy ćwiczebne, które obejmują dzieci i młodzież w wieku szkolnym ze schorzeniami: boczne skrzywienie kręgosłupa / skoliozy/, nadmiernie okrągłe plecy /kyfozy/ oraz wady kolan i stóp. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w przypadku jednej wady oraz 5 razy w tygodniu w przypadku dwóch wad.

Głównym celem pracy pracowni jest korekcja istniejącej wady , zadaniami zaś kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie całego gorsetu mięśniowego, zwiększanie wydolności ogólnoustrojowej, wdrażanie do umiejętności organizowania czynnego wypoczynku dostępnego i wskazanego przy określonej wadzie. Nauczyciele pracowni realizują opracowany mikrosystem wychowawczy, w którym główne miejsce zajmuje wychowanie w demokracji ,poprzez wdrażanie do samorządności uczniów.

W czasie roku szkolnego uczniowie mogą brać udział w szeregu imprezach organizowanych przez pracownię i placówkę / szczegóły w Kalendarz imprez /.

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej