Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE PRACOWNI - FOTOGRAFICZNEJ

 

ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 5

- liczba uczestników ogółem - 42

- ilość dziewcząt - 30

- ilość chłopców - 12

 

2. Osiągnięcia nauczyciela (zespołu) i jego uczestników zajęć:

ALEKSANDRA CZARNECKA

a- o zasięgu międzynarodowym

  • Międzynarodowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią” Koszalin

      • 3 nagrody

      • 7 wyróżnień udziałem w wystawie

b- o zasięgu ogólnopolskim

 • Ogólnopolski Konkurs Fotografii Młodych „Granice tolerancji” - II nagroda, 2 wyróżnienia

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Lato, lato zostań dłużej”

- I nagroda

- wyróżnienie

- 6 wyróżnień udziałem w wystawie

 • Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie” Białystok – 4 wyróżnień udziałem w wystawie,

 • XVII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2019 – 1 nagroda, 7 wyróżnień udziałem w wystawie,

 • Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019

- II nagroda

- 2 wyróżnienia udziałem w wystawie

 • II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moja mała ojczyzna”

- I nagroda

- II nagroda

- III nagroda

- wyróżnienie

c - o zasięgu regionalnym

  • 64 Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

5 wyróżnienia udziałem w wystawie

  • XVII Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Światło i cień” Gorzów 2018

- kategoria do 14 lat

II nagroda, 2x III nagroda, 1 wyróżnienie

- kategoria powyżej 14 lat

- III nagroda

  • Wystawa prac artystycznych „Od Filemona do Behemota” - WOM

udział – 3 osoby

,

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

 • Cykl plenerów i konkursów fotograficznych wewnętrznych w pracowni : Iskierki lata, Decydujący moment, Pejzaż wokół mojego miasta, Światło i cień, Jesień, Drzewa, Portret w plenerze, Szukamy zimy, Światło i cień, Świąteczny Gorzów, Muzealne Spotkania z Fotografią– 500 osób

 • Zajęcia w pracowni ceramiki p. Małgorzaty Całus-Jarno x 2 / 15

 • Wystawa poplenerowa „Artystyczne Wakacje-Barlinek 2018” – 80 osób

 • Wystawa prac plastycznych i fotograficznych Małe Ciche 2019–140 osób

 • Zimowa Szkoła Plastyczno - Fotograficzna Małe Ciche 2019 – 18 osób

 • Wystawa batiku i fotografii „Barwy nieba” w Galerii UTW w Gorzowie Wlkp. czerwiec 2019 – 200 osób

 • Konkurs i wystawa pokonkursowa XVII Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2018” „Światło i cień” Mała Galeria GTF – 320 osób

 • Cykl plenerów „Ocalić od zapomnienia” – 18 osób

 • Wystawa Fotograficzna „Ocalić od zapomnienia” - galeria UTW– 210 osób

 • Artystyczne Wakacje - Barlinek 2019” w ramach AKCJI LATO - w programie nordic walking , wycieczka do Janowa oraz warsztaty ceramiczne, malarskie i fotograficzne – 15 osób

 • Mikołajki , wieczory wróżb andrzejkowych - 70 osób

4. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem = 11

5. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

 

6. Dokształcanie nauczycieli:

 

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Dyrektora MDK

- Podziękowanie od dyrektora artystycznego i kuratora Ogólnopolskiej wystawy

fotografii dzieci i młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” za aktywność twórczą

i przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

-Wyróżnienie dla nauczyciela, opiekuna artystycznego podczas Międzynarodowego

Konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” za aktywność twórczą i

przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

- Nagroda - 64 Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- Projekt z budżetu miasta: XVII Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Ślady czasu” Gorzów 2018

 

Opracowała: Aleksandra Czarnecka

Data: 31.08.2019 Gorzów Wlkp. Podpis

 

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej