Fotorelacja z wycieczki dydaktycznej do Szczecina i Chojny w ramach "Akcji lato w plenerze 2019"- pracownia plastyczna

Chojna i Szczecin – miasta na trasie

Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego,

wycieczka dydaktyczna pracowni plastycznej

w ramach „ Akcji Lato w plenerze 2019”

6 lipca ( sobota) 2019

Głównym celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków Chojny i Szczecina wpisanych na listę Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (Zainteresowanie i fascynacja sztuką gotycką sprawiły, że 23 miasta z siedmiu państw nadbałtyckich zawiązały w 2005 r. stowarzyszenie pod nazwą Europejski szlak gotyku ceglanego. Europejski szlak gotyku ceglanego połączył ze sobą kraje, regiony, miasta, ich kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Dzieje tej architektury były ściśle związane z historią krajów Europy północno-zachodniej i wschodniej między XIII i XVI wiekiem, a także z rozwojem i upadkiem Związku Hanzeatyckiego.) oraz kulturotwórczą i polityczną rolą Szczecina. Pierwszym punktem pobytu w Szczecinie był rejs po porcie, zobaczyliśmy z perspektywy kajuty na statku nabrzeża stoczniowe i portowe oraz panoramę Wałów Chrobrego od strony szlaku wodnego. Następnie przeszliśmy trasą zamkową im. Piotra Zaremby ,gdzie zapoznaliśmy się ze znakomitą architekturą gotycką, spośród której przetrwały do naszych czasów tak monumentalne budowle jak pofranciszkański kościół pw. św. Jana Ewangelisty czy dawna fara, a obecnie katedra pw. św. Jakuba Apostoła St. oraz nieco mniejsze, ale także o niezaprzeczalnych walorach artystycznych, kościół pw. Apostołów św. Piotra i św. Pawła i dawny ratusz miejski – obiekty które tworzą szlak Europejskiego Gotyku Ceglanego miasta Szczecina. W dalszej części pobytu przewodnik przybliżył nam ; Zamek Książąt Pomorskich, Bramę Królewską, Filharmonię, rynek Sienny , oraz pochodzącą z XVI wieku kamienicę Loitzów reprezentującą styl późnego baroku i stanowiącą jeden z nielicznych przykładów dawnego typu budownictwa mieszczańskiego w Szczecinie. Kamienica posiada oryginalne, skośne okna na klatce schodowej oraz dekorację maswerkową, która nawiązuje do zdobień leżącego nieopodal Zamku Książąt Pomorskich. Uwagę przykuwa kopia XVI-wiecznej płaskorzeźby „Nawrócenie św. Pawła”, wmurowana w elewację wschodnią. Obecnie mieści się w niej Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Podziwialiśmy fasadę neobarokowego budynku Pałacu Ziemiaństwa Pomorskiego wybudowanego w centrum Szczecina pod koniec dziewiętnastego wieku zwanego także Pałacem pod Globusem gdzie obecnie mieści Akademia Sztuki . W godzinach popołudniowych wyjechaliśmy do Chojny, perły Pojezierza Myśliborskiego, której cały obszar starówki został wpisany do rejestru zabytków oraz na listę Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Spacerowaliśmy z przewodnikiem po Chojnie: zobaczyliśmy odbudowywane wnętrze kościoła i weszliśmy na taras widokowy wieży Kościoła Najświętszej Marii Panny. Kościół pochodzi z połowy XV wieku z XIX-wieczną wieżą o wysokości102,5 metra zaprojektowaną przez architekta Henryka Brunsberga. Podziwialiśmy okazały ratusz który jest gotyckim arcydziełem, budowanym od XIII wieku i przebudowywanym. Kiedyś siedziba władz, a obecnie funkcjonuje tu centrum kultury, klasztor poaugustiański (XIII-XV wiek) oraz Kościół św. Trójcy. W dalszej części naszego spaceru po mieście zobaczyliśmy mury obronne, którymi miasto zostało otoczone w XIII-XIV wieku zachowane w 50% do dzisiaj razem z dwoma bramami i licznymi czatowniami. Wróciliśmy do Gorzowa około godziny 20:00.

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej